Radomila Lorencová


Psycholožka, supervizorka, VTI trenérka, terapeutka a lektorka

Vzdělání: psychologie 

Radka stála u zrodu občanského sdružení SPIN a patřila mezi první VTI trenéry v ČR. Při své práci vychází ze systemického přístupu, zaměřuje se na celostní přístup při práci s klienty a propojuje tyto přístupy s hlavními myšlenkami a hodnotami VTI.

Praxe: Své zkušenosti získala hlavně působením v SPC pro žáky s vícečetným postižením, kde měla možnost rozvíjet VTI zcela osobitým způsobem - jak při práci s rodiči, tak pedagogy, při podpoře pomáhajícího personálu, v podpoře týmové práce, při supervizích, ale i při práci se skupinami dospívajících (program: Nácvik sociálních dovedností "náctiletých"). VTI a práci s videem si od ní žádají MŠ a jiná školská zařízení, mateřská centra (MC), SPC. organizace poskytující asistenční služby, ale také rodiče v rámci její soukromé praxe.  

Jako supervizorka (individuální i týmové supervize) i lektorka působí v obdobných organizacích.

Miluje humor, přírodu, pohyb, je ráda u zrodu nových věcí.  

 

Profesní CV zde

Kontakt: lorra@centrum.cz

Webové stránky: http://www.lorra.cz

Volejte: ++420 606354309