Petra Reiserová

 

Lektorka, supervizorka, VTI terapeutka

Vystudovala obor sociální práce na FF UK v Praze, od počátku své profesní dráhy se věnuje VTI, zejména programům na rozvoj komunikace v oblasti pomáhajících profesí.

Zakládající členka o.s. SPIN. V současné době je vedoucí programu "VTI v oblasti péče o seniory". Vyhledávaná lektorka kurzů v oblasti péče o seniory, vede supervize účastníků výcviku ve VTI, pokud má volnou kapacitu, nabízí i supervize (individuální i týmovou) pro pracovníky pomáhajících profesí a týmů v organizacích sociálních služeb.

Momentálně je na mateřské dovolené a intenzivně se věnuje výchově svých dvou dětí, občas se ale uvolní a odskočí si lektorovat nebo poskytne supervizi.

 

Profesní CV zde

Kontakt: petra.reiserova@centrum.cz

Volejte: ++420 608126843