Ludmila Boková

Ludmila je profesí je socioložka, která konvertovala k práci s rodinou a k sociální práci.

Nyní působí v azylovém domě pro matky s dětmi jako vedoucí sociálních služeb a videotrenérka. Je také konzultantkou na Rodičovské lince Linky bezpečí.

Je matkou čtyř dětí a babičkou sedmi milých vnoučat.

VTI se věnuje od roku 1996 zejména v azylovém domě pro matky s dětmi a pracuje také s rodinami klientů střediska výchovné péče (děti s poruchami chování). Má rovněž bohaté zkušenosti z práce s učiteli.

Jako supervizor (a lektor) pracuje od roku 1999, vedla kurz VTI pro učitele a řadu supervizantů ve výcviku, podílí se na lektorování základního výcviku ve VTI.

Další supervizní/lektorské zkušenosti má zejména z oblasti školství a sociálních služeb. Vede supervizní semináře pro frekventanty výcviku Institutu pro skupinovou terapii (INSTEP).

Má ráda svou rodinu, svá zvířata, chození po horách a zpěv z plna hrdla.

Umí naslouchat a podporovat a z praktických dovedností chutně vařit.

Nemá ráda záludnost, příliš rychlé změny a uklízení – zejména doma.

 

Profesní CV zde

Kontakt: ludmilabokova@hotmail.com

Volejte: ++420 283 851 547 (práce)