Eva Šírová

Foto   

Lektorka, supervizorka, VTI terapeutka, členka SPIN, z.s.

Profesí je pedagogická psycholožka, dlouhodobě stážovala na Dětské psychiatrii FN Motol v Praze, pracovala jako pedagogická a školní psycholožka v PPP Praha Modřany a na ZŠ Písnická v Praze, nyní působí jako odborná asistentka na katedře psychologie FF UK.

Vzdělání: jednooborová psychologie na FF UK v Praze, doktorské studium psychologie na FF UK Praha a Rijksuniversiteit Groningen v Nizozemsku, zaměření na pedagogickou a sociální psychologii, téma disertační práce Sociální dovednosti učitele a možnosti jejich rozvíjení (2005). Výcvik psychorelaxace pro děti s ADHD, výcvik rodinné terapie Virginie Satirové, kurz progresivní relaxace, lektorka Výchovy k manželství a rodičovství, kurz Baum-testu a arteterapie, výcvik v integrované supervizi organizovaným Českým Institutem pro supervizi.

VTI se věnuje od roku 1994, jako supervizor (lektor) pracuje od 1996, další supervizní/lektorské zkušenosti získala během výcviku ČIS, vedením týmových supervizí lektorů primární prevence organizace Jules a Jim, z.s., lektorů globální výchovy v organizaci ADRA o.p.s., vychovatelů Dětského domova v Moravské Třebové a zaměstnatnců ÚSP Ráby.

Ráda pracuje se studenty, učiteli a dětmi, baví ji naslouchat i aktivovat, má ráda zážitkovou pedagogiku a "aha" zážitky. Ráda se učí novým věcem a nechá se druhými obohatit. Miluje les a ráda objevuje zapadlá místa.

 

Profesní CV: #mce_temp_url#

Kontakt: ev.sirova@ff.cuni.cz

Volejte: ++420 602153417